Individuele overzichten

Assusoft beschikt sinds kort over een module die toelaat output te genereren op het niveau van de individuele werknemer. Assusoft put hiervoor uit de eigen database met daarin een totaalbeeld van alle extra-legale voordelen (voor zover beheerd via de software). Deze gegevens kunnen worden aangevuld met verduidelijkingen over de inhoud en werking van de plannen.

De overzichten kunnen zowel ad hoc worden opgemaakt voor één of meerdere werknemers naar aanleiding van een evenement in de carrière (in dienst, promotie, ...) of privésfeer (geboorte, wijziging burgerlijke staat, ...), als op regelmatige basis voor het hele werknemersbestand. 

^