Module Digitaal Personeelsarchief

Gedetailleerde documentatie over deze module kan u aanvragen op +32-15-69.04.14 of via het contactformulier

Deze module kan optioneel worden toegevoegd aan het Assusoft basispakket, en biedt de mogelijkheid om het personeelsdossier op een intelligente manier digitaal te beheren.

Veelal wordt het personeelsdossier nog in een papieren versie bewaard. Dit kan echter een aanzienlijke ruimte innemen, en is vergankelijk (brand, ...). 

Assusoft maakt het mogelijk om per werknemer een gestructureerd archief bij te houden in een dynamische digitale omgeving.

Voor elke nieuwe werknemer maakt Assusoft een bestand op met de nodige documenten voor deze persoon, rekening houdend met verschillen in contracttype, gezinssituatie, etc. Dankzij de koppeling met het loonsysteem, worden deze documenten automatisch voorzien van de nodige persoonlijke gegevens. Verder worden de te ondernemen acties op een intelligente manier aangestuurd door Assusoft: herinneringen wanneer bepaalde documenten niet (tijdig) zijn binnengebracht, controles op de volledigheid van het dossier, aangeven wanneer bij een bepaalde gebeurtenis een extra document vereist is,... 

Verder heeft u natuurlijk ook alle klassieke voordelen van de basismodule:

  • Conform GDPR
  • Beveiligde database
  • Beveiligde communicatie
  • Multi User, Multi Language 
  • Overzicht per werknemer van alle voordelen
  • Vlot aan te maken rapporteringen
  • Parameters vlot aan te passen in de toekomst

^