Medialaan

    Vincent Van Reeth: Wij bij Medialaan zijn steeds op zoek naar manieren om onze administratieve processen te vereenvoudigen. Voor de gegevensuitwisseling met de verschillende verzekeraars kwamen we uit bij Assusoft. De Assusoft software biedt ons minder administratieve opvolging en betere controle van de verstuurde én beheerde gegevens.

    Als troeven duiden we de eenvoud in gebruik, de makkelijke uitbreidbaardheid en geleverde ondersteuning aan.

    ^