DHL

    Marc Feyaerts: "De nood aan een systeem dat alle gegevens centraliseert met betrekking tot ons medisch plan (hospitalisatieverzekering en beheer overlijdenskapitaal), was de aanleiding om met Assusoft N.V. te gaan samenwerken.

    Via een interface uit ons HR-systeem worden onze gegevens via de Assusoft software ingeladen en doorgestuurd naar Generali.

    Het Assusoft-team blinkt uit in het snel aanpakken en oplossen van de door ons gemelde problemen of onregelmatigheden. Verder bieden ze ons een prima opvolging. Verbeteringen die noodzakelijk geacht worden, worden snel aangebracht aan reeds bestaande systemen.

    Wij zouden Assusoft en hun professionele teamgraag aanraden bij andere bedrijven."

    ^