Attentia

    Veerle Van Nuffel (Reward Manager): "Directe aanleiding om met Assusoft N.V. in zee te gaan was voor ons de complexiteit van de groepsverzekering. De informatie doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij moet correct zijn, indien dit niet het geval is resulteert dit in foutieve facturen en een heleboel retroactieve correcties. Gezien het hoge aantal deeltijds werkenden en mensen die ouderschapsverlof of tijdskrediet opnemen, is het correct communiceren van de werktijd van groot belang voor de groepsverzekeringspremies.

    De Assusoft software verzorgt dankzij de link met eVolution (payroll) eenvoudig en automatisch de gegevensuitwisseling met de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Zo kan hen volledigheid van gegevens gegarandeerd worden, en kunnen ze op hun beurt correct factureren op basis van de maandelijks aangeleverde data.

    De door ons betaalde premies worden waar nodig maandelijks aangepast, waardoor aanpassingen na, of heel laat tijdens, het boekhoudkundige jaar vermeden worden. Zo komt de totale premiekost in het correcte jaar terecht. Dossiers met premievrijstelling kunnen door ons makkelijk opgevolgd worden. Door het voorgeschreven maandelijkse proces ondersteunt Assusoft zo mee het time management van onze medewerkers.

    Verder schuiven we graag de eenvoud en snelle implementatietijd als grote pluspunten naar voor. Maar vooral de constructieve en kwalitatief hoogstaande ondersteuning kan bij onze medewerkers op veel bijval rekenen."

    ^