Alcopa

  Raf De Cort: "Van bij de opstart van onze groepsverzekering waren we op zoek naar een waterdichte manier om alle relevante wijzigingen in personeelsdossiers door te geven aan onze verzekeringsmaatschappijen. 

  Op een personeeladministratie waar 4 medewerkers wijzigingen aanbrengen die effecten hebben op de dekking en premies kan je niet rekenen op een "continu reflex" om zelf alle wijzigingen door te geven aan de maatschappij, zeker niet gezien niet alle HR-werknemers de in-house specialist zijn in deze materie. 

  Sinds oktober 2003 gebruiken we dan ook de Assusoft software voor de aanlevering van alle informatie aan onze leveranciers van verzekeringen, het was trouwens Fortis Employee Benefits die ons in contact heeft gebracht met Assusoft.

  De sterkte van Assusoft? Zekerheid dat elke wijziging die in ons loonsysteem wordt genoteerd ook bij de verzekering terecht komt. Stel je de impact voor van een overlijden van een werknemer die niet gekend is bij de verzekering…

  Via Assusoft slagen we er in de volledige communicatie vanuit de firma naar de hospitalisatie- en groepsverzekering (verspreid over 6 verschillende plannen) van 700 werknemers te beheren in een kleine 2 uur per maand – zonder zorgen over de volledigheid van onze doorgave."

  ^