ONZE OPLOSSINGEN

Wij leveren softwarepakketten op maat, gaande van een basispakket voor gegevensuitwisseling tot uitgebreide pakketten met controle- en beheermodules.

Assusoft Software.

De Assusoft software wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen werkgever en andere partijen (o.a. verzekeraars, interne en externe leveranciers, andere tussenpersonen en/of werknemers).

Dit gebeurt hoofdzakelijk in het kader van collectief afgesloten verzekeringsplannen en andere Employee Benefits. Ook andere leveranciers en dienstverleners kunnen bediend worden.

Meer info

Borderelcontrole.

Met deze extra module controleert u in een mum van tijd de ontvangen borderellen.

Bekijk welke aanpassingen reeds zijn uitgevoerd door de leverancier en detecteer de wijzigingen ten opzichte van het vorige borderel. Controleer de aanwezigheid van alle aangesloten personen en hun bijbehorende premies, of andere controles op maat specifiek voor uw situatie.

Meer info

Digitaal Personeelsarchief.

Met deze extra module beheert u voortaan uw personeelsarchief digitaal met behulp van Assusoft.

Veelal wordt het personeelsdossier nog in een papieren versie bewaard. Dit kan echter een aanzienlijke ruimte innemen en is vergankelijk. Assusoft maakt het mogelijk om per werknemer een gestructureerd archief bij te houden in een dynamische digitale omgeving.

Zo bespaart u tijd en ruimte en dankzij de koppeling met uw loonsysteem is dubbele encodering voorgoed iets van het verleden!

Meer info

Beheer Arbeidsongevallen.

Met deze extra module beheert u eenvoudig de aangiften van de arbeidsongevallen digitaal.

De aangifte van een arbeidsongeval kan dankzij de koppeling met het loonsysteem sneller en efficiënter. En dankzij uitgebreide controles op de gegevens en de aanwezigheid van alle nodige documenten verkleint u de kans op eventuele fouten of onvolledigheden.

Meer info

Payroll Audit.

Met deze extra module voert u een complete controle uit op de gegevens uit het loonsysteem.

Een uitgebreid gamma van controles laat u toe de gegevens uit uw loonsysteem te controleren op hun volledigheid, hun waarde en de correlatie onderling. Verbeter de kwaliteit en uniformiteit van uw gegevens en kom eventuele audit verplichtingen na.

Meer info

Intern Beheer.

Met deze extra module bent u in staat het interne beheer van allerhande personeelsvoordelen te centraliseren.

Gedaan met het beheren van aparte voordelen in een Excel file, of lokale (Access) database. Assusoft controleert voor u wie recht heeft op welke voordelen, rapporteert alle mogelijke gegevens in het formaat naar uw wensen en maakt het onderhouden van deze gegevens efficiënter en eenvoudiger.

Meer info

Software op maat.

Met de ruime ervaring in HR-processen en -behoeften die de afgelopen jaren is opgebouwd, kan Assusoft N.V. ook voorzien in maatwerk.

De gespecialiseerde medewerkers op gebied van HR & IT maken een gedetailleerde analyse en zorgen voor een correcte oplevering, zowel als losstaand softwarepakket of als extra module voor het bestaande basispakket.

Ondervindt u momenteel problemen bij een bestaand HR proces, of ziet u ruimte voor verdere optimalisering door automatisering, contacteer ons en het Assusoft-team bekijkt samen met u de mogelijkheden.

CONTACTEER ONS

Outsourcing.

Naast het leveren van ondersteuning bij het gebruik van de software, kunnen wij ook het gebruik ervan in zijn geheel overnemen.

Een Assusoft N.V. medewerker maakt dan zelf gebruik van het pakket volgens strikt gemaakte afspraken. Er wordt voorzien in terugkoppelingsrapporten met vragen opdat de correcte situatie van de werknemer wordt gecommuniceerd.

CONTACTEER ONS

Documentatie.

Brochures

U kunt de volgende documentatie downloaden:

Functionaliteiten

Een beknopte samenvatting van alle functionaliteiten:

Contacteer ons voor meer informatie.

Indien u interesse heeft in een demo of meer informatie wenst over een van onze paketten.

CONTACTEER ONS